link-up
Geen dashboards gevonden.
  • Meer over Link.Gent
  • Hulp nodig?
  • Privacy en Voorwaarden
  • Word een Link tester
LINK by TMaaS

TEST DASHBOARD - DATA NO LONGER UPDATED

Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden

Verwerking van persoonsgegevens

De Stad Gent behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Beta programma Link

Als je jouw email adres opgeeft op onze website gebruiken wij deze om contact met jou op te nemen in verband met het beta programma van ons project. Het beta programma loopt tot najaar 2020. We nemen deze gegevens eveneens geanonimiseerd op in onze bestanden om gebruikersaantallen bij te kunnen houden. We verwerken deze gegevens in analyses, evaluaties en rapportages. De cijfers in deze analyses, evaluaties en rapportages worden blijvend bewaard.

Link meldingen

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken om meldingen te kunnen genereren en meldingen over vertragingen en een alternatieve route naar je te kunnen versturen. Daarnaast kunnen deze, indien je akkoord gaat, ook gebruikt worden om je algemene waarschuwingen te sturen en om je te contacteren om na te gaan of je tevreden bent van de meldingen die je ontvangt en of je de voorgestelde alternatieven wel eens gebruikt.

We nemen deze gegevens eveneens geanonimiseerd op in onze bestanden om gebruikersaantallen en mobiliteitsprofielen bij te kunnen houden. Ook zal de ruime locatie van herkomst en je bestemming bijgehouden worden (tot op niveau van de wijk). We verwerken deze gegevens in analyses, evaluaties en rapportages. De cijfers in deze analyses, evaluaties en rapportages worden blijvend bewaard.

De gegevens worden niet gedeeld. We verwijderen je gegevens op het einde van het TMaaS project, uiterlijk op 31/01/2022.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kun je ook jouw gegevens laten wissen. Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.

Inhoud en aansprakelijkheid

Stad Gent levert de grootste inspanningen om de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we de juistheid niet altijd voor 100% garanderen. Je kan dus geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

De Stad Gent en alle partijen die onze website van informatie voorzien, zijn daarom niet aansprakelijk voor de:

  • Juistheid of volledigheid van de informatie op de website
  • Mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit
  • Slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

De Stad Gent kan de inhoud van de website steeds aanpassen, wijzigen of aanvullen en dat zonder aankondiging of kennisgeving.

Jouw gebruik van de website

Deze website is eigendom van de Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden.

Je gebruikt onze website op eigen risico. Je kan Stad Gent niet aansprakelijk stellen voor de eventuele directe of indirecte schade opgelopen door toegang of foutief/onaangepast gebruik van (de informatie op) deze website of het softwaresysteem.     

Aansprakelijkheid voor schade door externe links

Het opnemen van externe links wijst niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring. Daarom kan de Stad Gent de kwaliteit van of toegang tot deze websites niet garanderen.

In geen geval kan je de Stad Gent aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze externe links, software of informatie.

Intellectueel eigendom van Stad Gent

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website behoren toe aan de Stad Gent. Inclusief teksten, beelden, logo’s …

De informatie op deze website mag je alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding.

Wil je teksten, beelden of andere informatie reproduceren of op een andere manier verspreiden, dan moet je eerst toestemming vragen aan de Stad Gent.

Geschillen die voortkomen uit gebruik website

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder het Belgische recht. Bevoegd zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Vragen en klachten:

Voor elke opmerking, vraag of klacht in verband met het gebruik van deze website kan je contact opnemen met info@tmaas.eu.

Even uw aandacht

Voor een optimale werking van deze dashboards zijn functionele cookies vereist. Door deze tool te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van functionele cookies.

Meer informatie over cookies.